Breaking News

ನಟ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ….

SHARE......LIKE......COMMENT......

ಬೆಂಗಳೂರು: 

ನಟ ಸುದೀಪ್  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ,ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂದರು