Breaking News

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ..!?

ಚೀನಾ ಸೇನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ಆದೇಶ....

SHARE......LIKE......COMMENT......

ಬೀಜಿಂಗ್:

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೆರದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ,ಚೀನಾ ಸೇನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೀ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಿರುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೇನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಚೀನಾ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ…