Breaking News

ದರ್ಶನ್ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಸುಮಲತಾ ಬೆಂಬಲ..!

SHARE......LIKE......COMMENT......

ಮಂಡ್ಯ:

ದರ್ಶನ್ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದರ್ಶನ್ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ