Breaking News

ನನ್ನನ TARGET ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ..!

ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಯಶ್ ಮಾತು...

SHARE......LIKE......COMMENT......

ಬೆಂಗಳೂರು:

ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಯಶ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನನ TARGET ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಹಾಪೋಹವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು….ಮಾತಷ್ಟು ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ…