ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೋಟಕ ನ್ಯೂಸ್.

Hosted by MEDIAISM

MEDIAISM ಟೀಂ ಕೊಡುತ್ತೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ…

Hosted by MEDIAISM

ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯ ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್...

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್…….

ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್....

MEDIAISMನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ,....ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ..!ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ MEDIAISM ರೇಸ್ ಶುರು...